Polymer Surge Arresters

  • Lightning Arrester

    Åskledare

    Lightning Arresters är ett viktigt skydd i elkraftsystemet, som används för att förbereda de viktigaste elektriska enheterna mot överspänning. Zinkoxidarrestrar antar zinkoxidvaristorer med god volt-ampere karakteristisk ickelinjäritet som sin kärna, som visar högt motstånd när systemet är nomalt bultning, strömmen har endast mikroampanivå; när överspänning, strömmen som genom zinkoxidvaristorer kör upp, kan snabbt frigöra kraften hos överspänning, vilket begränsar omfattningen av överspänning, under tiden har zinkoxidvaristor också dessa funktioner med stor flödeskapacitet, snabb responshastighet, snabb svarshastighet, bra skyddsprestanda och så vidare. MOAS för detta är konstruerat för export. Avledarnas prestanda uppfyller kraven i standard IEC60099-4.