Zinkoxidvaristorer

  • Zinc Oxide Varistor

    Zinkoxid Varistor

    Metalloxidvaristor / zinkoxidvaristor är icke-linjärt motstånd som använder sig av halvledarelektroniskt keramiskt element bestående huvudsakligen av zinkoxid. Det kallas varistor eller mentaloxidvaristor (MOV), precis som det är känsligt för spänningsförändringar. Varistorkroppen är en matrisstruktur som består av zinkoxidpartiklar. Korngränserna mellan partiklar liknar de elektriska egenskaperna hos dubbelriktade PN-korsningar. När spänningen är låg är dessa korngränser i högimpedansläge och när spänningen är hög kommer de att vara i nedbrytningstillstånd, vilket är en slags icke-linjär anordning.